2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пожарська К. В.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Оцінки ентропійних чисел класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці

Пожарська К. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 9. - С. 1249-1263

Отримано порядковi оцiнки ентропiйних чисел класiв $B_{p,θ}^{Ω}$ перiодичних функцiй багатьох змiнних у рiвномiрнiй метрицi. Цi класи при певному виборi функцiї $\Omega$ збiгаються iз класами Нiкольського – Бєсова $B_{p,θ}^{r}$.