2019
Том 71
№ 2

Всі номери

Свердан М. Л.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Асимптотична поведінка розв'язків імпульсних систем з малим параметром та марковськими перемиканнями. І. Рівномірна обмеженість розв' язків

Свердан М. Л., Царков Є. Ф., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1375-1385

Розглядаються імпульсні системи з марковськйми перемиканнями, а саме: їх рівномірна обмеженість, аналіз стійкості систем за граничним рівнянням.

Стаття (російською)

Второй метод Ляпунова исследования устойчивости дифференциальных уравнений с импульсными возмущениями и марковскими коэффициентами

Свердан М. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 826-833

Досліджуються на стійкість розв'язки диференціальних рівнянь з імпульсними збуреннями і марковськими коефіцієнтами за допомогою другого методу Ляпунова.