2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аль - Хашмі С. А.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Дослiдження модулiв над кiльцями та їх розширення

Аль - Хашмі С. А., Науман С. К.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 10. - С. 1299-1312

Вивчається проблема передачi властивостей деяких типiв модулiв пiд дiєю гомоморфiзмiв, що зберiгають одиницю. Подiбнi дослiдження, здається, вiдсутнi в лiтературi. Вибрано кiлька типiв модулiв та наведено доведення для тих властивостей, що передаються, та придатнi контрприклади для тих властивостей, що не передаються.