2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Атласюк О. М.

Публікацій: 2
Стаття (українською)

Фредгольмові одновимірні крайові задачі з параметром у просторах Соболєва

Атласюк О. М., Михайлець В. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1457-1465

Для систем лiнiйних диференцiальних рiвнянь на скiнченному iнтервалi дослiджено залежнiсть вiд параметра $\varepsilon$ розв’язкiв крайових задач у просторах Соболєва $W^n_{\infty}$. Встановлено конструктивний критерiй неперервної залежностi вiд параметра $\varepsilon$ при $\varepsilon = 0$ розв’язкiв таких задач та знайдено швидкiсть збiжностi цих розв’язкiв.

Стаття (українською)

Фредгольмові одновимірні крайові задачі у просторах Соболєва

Атласюк О. М., Михайлець В. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 10. - С. 1324-1333

Дослiджено характер розв’язностi найбiльш загальних лiнiйних крайових задач у просторах Соболєва для систем звичайних диференцiальних рiвнянь на скiнченному iнтервалi. Знайдено iндекси таких задач та встановлено критерiй їх коректної розв’язностi.