2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Алаідарус Е.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Результати про глобальне iснування розв’язкiв нейтральних функцiональних диференцiальних включень iз затримкою, що залежить вiд стану

Алаідарус Е., Беньчохра М., Медядй І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1443-1456

Розглянуто питання про iснування глобальних розв’язкiв одного класу нейтральних функцiональних диференцiальних включень iз затримкою, що залежить вiд стану. Доведення основного результату базується на теорiї напiвгруп та теоремi про нерухому точку Боненблюста та Карлiна.