2019
Том 71
№ 1

Всі номери

Плотникова Л. І.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Одна многозначная дискретная система и ее свойства

Комлева Т. А, Плотников А. В., Плотникова Л. И.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1519-1524

Розглянуто одну багатозначну дискретну систему, дослiджено деякi її властивостi та iснування розв’язку.