2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Плотнікова Л. І.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Одна многозначная дискретная система и ее свойства

Комлева Т. А, Плотников А. В., Плотникова Л. И.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1519-1524

Розглянуто одну багатозначну дискретну систему, дослiджено деякi її властивостi та iснування розв’язку.

Стаття (російською)

Усреднение дифференциальных включений с многозначными импульсами

Плотников В. А., Плотникова Л. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1526–1532

Обґрунтовується метод повного та часткового усереднення на скінченному та нескінченному проміжку для диференціальних включень з багатозначними імпульсами.