2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чен Ф. Х.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про узагальнення деяких нерiвностей Ермiта – Адамара для функцiй з опуклими абсолютними значеннями других похiдних за допомогою iнтегралiв дробового порядку

Чен Ф. Х.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1696-1706

Запропоновано унiфiкований пiдхiд до отримання нерiвностей Ермiта – Адамара для функцiй з опуклими абсолютними значеннями других похiдних за допомогою iнтегралiв Рiмана – Лiувiлля. Наведено деякi частиннi нерiвностi, що узагальнюють класичнi результати, такi як нерiвнiсть трапецiй, нерiвнiсть Сiмпсона та нерiвнiсть середньої точки.