2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Цифра І. М.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Редукція диференціальних рівнянь і умовна симетрія

Жданов Р. З., Цифра І. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 5. - С. 595-602

Знайдено умови, при яких диференціальні рівняння з частинними похідними редукуються до рівняння з меншим числом незалежних змінних. Показано, що ці умови є необхідними і достатніми для рівнянь з однією залежною змінною.