2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чжан Сяотин

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Простi транзитивнi 2 -зображення двох нефiатних 2 -категорiй проективних функторiв

Мазорчук В. С., Чжан Сяотин

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1625-1649

Показано, що будь-яке просте транзитивне 2-зображення 2-категорiї проективних ендофункторiв для алгебри сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet )$ та алгебри Сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet )$ еквiвалентне клiтинковому 2-зображенню.