2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мустафокулов Р.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О некоторых краевых задачах для одного класса дифференциальных уравнений четвертого порядка на графе

Мустафокулов Р.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 4. - С. 476-482

Досліджується питання про невиродженість деяких крайових задач для одного класу диференціальних рівнянь четвертого порядку на геометричному графі (топологічній сітці). Наводяться умови існування функції Гріна розглядуваних крайових задач, визначаються основні ЇЇ властивості.