2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Комаров Г. Н.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

О разрешимости физически нелинейных задач термоупругости

Комаров Г. Н., Ошхунов М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 7. - С. 949-953

Вивчаються питання існування та єдиносгі узагальнених розв'язків нелінійних векторних крайових задач» які виникають у проблемах фізично нелінійної теорії термопружності. Доведена збіжність ітераційиих процесів у просторі $W^1_2.$.

Стаття (російською)

Спектральные задачи с параметром в краевых условиях и условиях сопряжени

Комаров Г. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1653–1660

Встановлені умови узагальненої ортогональності і доведена теорема про повноту власних функ­цій спектральної задачі з параметром в крайових умовах та умовах спряження для кусково-од­норідних обмежених зв’язних і незв’язних областей.