2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Озен К.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Функцiонал Грiна для звичайних диференцiальних рiвнянь вищого порядку з нелокальними умовами загального вигляду та змiнним головним коефiцiєнтом

Озен К.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 99-116

Метод функцiонала Грiна є маловiдомою технiкою побудови фундаментальних розв’язкiв лiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь (ЗДР) з нелокальними умовами. В роботi цю технiку застосовано до лiнiйних ЗДР вищого порядку з нелокальними умовами загального вигляду. Спряжену проблему нового типу та функцiонал Грiна побудовано для повнiстю неоднорiдної задачi. Наведено також кiлька iлюстративних застосувань теоретичних результатiв.