2019
Том 71
№ 5

Всі номери

Бритов Н. А.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Локальные оценки решений двумерной стационарной первой краевой задачи магнитной гидродинамики

Бритов Н. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1037-1046

Одержані асимптотичні (для великих значень параметра Хартмана) апріорні оцінки компонент швидкості рідини та функції струму в середині області течії у просторах неперервних функцій для розв'язків двовимірної першої крайової задачі магнітної гідродинаміки.