2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бритов Н. А.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

Локальные оценки решений двумерной стационарной первой краевой задачи магнитной гидродинамики

Бритов Н. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1037-1046

Одержані асимптотичні (для великих значень параметра Хартмана) апріорні оцінки компонент швидкості рідини та функції струму в середині області течії у просторах неперервних функцій для розв'язків двовимірної першої крайової задачі магнітної гідродинаміки.

Стаття (російською)

Об условии тривиальности ядра линеаризованной первой краевой задачи для системы уравнений магнитной гидродинамики

Бритов Н. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 168–173

Розглянуто першу крайову задачу для системи рівнянь магнітної гідродинаміки у нескінченно довгому циліндрі з поверхнею, що є ідеальним провідником, при умовах, коли вона має плоский розв'язок. Для лінеаризованої в околі цього розв'язку задачі одержано достатні умови, при виконанні яких вона має тривіальний розв'язок.