2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Самойленко М. В.

Публікацій: 2
Стаття (російською)

О периодических решениях счетных систем линейных и квазилинейных разностных уравнений с периодическими коэффициентами

Самойленко М. В., Теплинский Ю. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1144-1152

Наведено умови існування періодичних розв'язків лінійних різницевих рівнянь з періодичними коефіцієнтами в просторах обмежених числових послідовностей. Для квазілінійиого різницевого рівняння вказано достатні умови існування періодичного розв'язку у випадку, коли породжуюче лінійне рівняння має єдииий періодичний розв'язок.

Стаття (українською)

Дослідження дискретної динамічної системи в околі інваріантного тору

Самойленко М. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1676–1685

Досліджується поведінка дискретної динамічної системи в околі інваріантного тору у випадку, коли траєкторії на ньому мають довільну структуру. Наведено умови, за яких система в такому околі зводиться до канонічного виду.