2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Муминов М. М.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Устойчивость крупномасштабных дискретных систем при структурных возмущениях

Мартынюк А. А., Миладжанов В. Г., Муминов М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1352-1362

Встановлено умови стійкості (рівномірної) і асимп тотичної стійкості (рівномірної) великомасштабної дискретної системи на основі матричної функції Ляпунова. При цьому досліджувана система містить структурні збурення.