2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Божонок К. В.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Кусково-поліноміальні наближення розв’язків імпульсних диференціальних рівнянь

Біленко В. І., Божонок К. В., Дзядык С. Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 2. - С. 168-179

Розглядаються питання конструювання i теоретичного обґрунтування високоточних чисельно-аналiтичних алго- ритмiв кусково-полiномiальної апроксимацiї розв’язкiв задач з iмпульсним впливом на основi апроксимацiйного методу В. К. Дзядика.