2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бондарьов Б. В.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Неравенство С. Н. Бернштейна при усреднении эллиптических систем в периодических случайных средах

Бондарев Б. В., Королев М. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 12. - С. 1638-1650

Побудована експоненціальна нерівність С. Н. Бернштейна для нормованих флуктуацій розв'язку задачі Діріхле з швидкоосцилюючими періодичними випадковими коефіцієнтами відносно розв'язку усередненої задачі Діріхле.

Стаття (російською)

Некоторые свойства многопараметрических случайных полей

Бондарев Б. В., Жирный Г. Г.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1609–1621

Досліджуються деякі властивості багатопараметричних випадкових полів: питання абсолютної неперервності мір, усереднення у багатопараметричному випадку. Для однієї стохастичної сис­теми побудовані нерівності великих відхилену.

Стаття (російською)

Диффузионная аппроксимация нормированных интегралов от процессов со слабой зависимостью и ее применения

Бондарев Б. В., Шурко И. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 11. - С. 1449–1466

Знайдені точні оцінки швидкості збіжності для нормованих інтегралів від стаціонарних процесів зі слабкою залежністю до стандартного вінерівського процесу в рівномірній магриці за ймовірністю. Одержаний результат застосований до дослідження поведінки в криволінійних границях стохасгичних систем, підданих слабко залежним випадковим діям.