2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ель Хадфі Ю.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Результати про iснування розв’язкiв двiчi нелiнiйних параболiчних рiвнянь з двома членами нижчого порядку та $L^1$ -даними

Бенкиран А., Ель Мумні М., Ель Хадфі Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 5. - С. 610-630

УДК 517.9
Вивчається проблема існування перенормованого розв'язку для класу нелінійних параболічних рівнянь з двома членами нижчого порядку та $L^1$-даними.