2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Яшан Б. О

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Крайова задача з імпульсною дією для параболічного рівняння з виродженнями

Пукальський І. Д., Яшан Б. О

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 5. - С. 645-655

УДК 517.984.54
Для параболічного рівняння другого порядку розглянуто задачу з косою похідною й імпульсною дією. Коефіцієнти рівняння і крайової умови мають степеневі особливості довільного порядку за часовою і просторовими змінними на деякій множині точок. Знайдено умови існування й єдиності розв'язку поставленої задачі в гельдерових просторах із степеневою вагою.