2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Самуляк Р. В.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (українською)

Узагальнена модель Дікке як інверсна нелінійному рівнянню Шредінгера інтегровна динамічна система

Самуляк Р. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 126–128

Показано, що динамічна система, отримана при просторово-часовій інверсії нелінійного рівняння Шредінгера, є еквівалентною узагальненій моделі Дікке та досліджена її повна інтегровність за Ліувіллем.