2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Самуляк Р. В.

Публікацій: 2
Коротке повідомлення (українською)

Узагальнена модель Дікке як інверсна нелінійному рівнянню Шредінгера інтегровна динамічна система

Самуляк Р. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 126–128

Показано, що динамічна система, отримана при просторово-часовій інверсії нелінійного рівняння Шредінгера, є еквівалентною узагальненій моделі Дікке та досліджена її повна інтегровність за Ліувіллем.

Стаття (англійською)

Гамільтоновий аналіз точної інтегровності трирівневої квантової моделі надвипромінювання Дікке

Самуляк Р. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 9. - С. 1256–1264

Доведена точна інтегровність трирівневої квантової моделі надвипромінювання Дікке. На основі теорії алгебр Лі струмів побудовано зображення Лакса операторної системи еволюційних рівнянь. Методом оберненої квантової задачі розсіювання знай­дено квантовий аналог змінних дія-кут. Побудовано спектри інтегралів руху та точ­ні одно- і багаточастинкові збуджені стани моделі. Показано, що моделі притаманні стани зв’язаних квазічастинок (квантові солітонн), що спричиняють імпульси над­випромінювання.