2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Медведєва М. І.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Теоремы о больших уклонениях в задаче проверки двух простых гипотез

Линьков Ю. Н., Медведева М. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 227–235

Доведено граничні теореми про великі відхилення логарифма відношення правдоподібності у задачі розрізнення двох простих гіпотез у загальній схемі статистичних експериментів з нульовою гіпотезою та з альтернативою, які застосовуються для дослідження спадання ймовірностей помилок 1-го та 2-го роду критерію Неймана - Пірсона.