2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Клименко В. Т.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

Аппроксимация гармоническими сплайнами функций двух переменных

Клименко В. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1190-1196

Побудовані двовимірні сплайни. Оцінка відхилення сплайну від апроксимованої функції дана у двох виглядах. Порівнюються апроксимації плоскою ламаною лінією і гармонійним сплайном. Обґрунтовується доцільність введення в математику поняття гармонійного сплайну.