2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Давидов В. Ф.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (російською)

Мажорантные оценки решений квадратичных дифференциальных систем с запаздыванием

Давыдов В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 542–545

Розглядаються системи рівнянь з загаюванням та квадратичними правими частинами. Запропонована компактна матрична форма запису таких систем у загальному вигляді. Використовуючи квадратичні функції Ляпунова, одержані оцінки зверху та знизу розв'язків систем квадратичних диференціальних рівнянь з довільним загаюванням.