2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Абдуллаєв О. Х.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О задаче для вырождающегося уравнения смешанного типа с операторами Капуто и Эрдели – Кобера дробного порядка

Абдуллаев О. Х.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 6. - С. 723-738

УДК 517.9
Встановлено iснування й єдинiсть розв’язку локальної задачi для вироджуваного рiвняння параболо-гiперболiчного типу з навантаженими доданками, в яких слiд розв’язку знаходиться в iнтегралах Ерделi – Кобера. Оскiльки слiд розв’язку (тобто $u(x, 0)$) знаходиться в iнтегралах Ерделi –Кобера i гiперболiчне рiвняння вироджується на лiнiї $y = 0$, в процесi доведення iснування й єдиностi дослiджуваної задачi використано властивостi й оцiнки гiпергеометричних функцiй та деякi iнтегральнi тотожностi.