2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Кошкун Х.

Публікацій: 1
Коротке повідомлення (англійською)

Інтервали нестабiльностi для рiвняння Хiлла з симетричним одноямним потенцiалом

Башкая Е., Кабаташ А., Кошкун Х.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 6. - С. 858-864

УДК 517.9
За допомогою допомiжної задачi на власнi значення отримано деякi явнi оцiнки для перiодичних i напiвперiодичних власних значень та довжин iнтервалiв нестабiльностi для рiвняння Хiлла з симетричним одноямним потенцiалом. Також наведено оцiнки для щiлин у множинах власних значень Дiрiхле та Ноймана.