2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Туг Г.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про свiтлоподiбнi гiперповерхнi вздовж просторовоподiбних пiдмноговидiв

Екмекці Ф. Н., Туг Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 968-975

УДК 514.7
У свiтлi методу побудови свiтлоподiбних гiперповерхонь уздовж просторовоподiбних пiдмноговидiв отримано спiв- вiдношення мiж другою фундаментальною формою просторовоподiбного пiдмноговиду та екранною другою фунда- ментальною формою вiдповiдної свiтлоподiбної гiперповерхнi. Крiм того, вивчено умови, за яких така свiтлоподiбна гiперповерхня є екранно конформною.