2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Хамраєв А. Ю.

Публікацій: 1
Стаття (російською)

О динамике квазистрого невольтерровского квадратичного стохастического оператора

Хамраев А. Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 8. - С. 1116-1122

УДК 517.98
Для одного квазiстрого невольтеррiвського квадратичного стохастичного оператора на двовимiрному симплексi знайдено всi нерухомi та перiодичнi точки. Наведено опис граничної множини траєкторiй для цього оператора.