2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Королюк Д.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Дифузійна апроксимація cтoxaстичних марковських моделей з незникаючою регресією

Королюк В. С., Королюк Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 7. - С. 928–935

Послідовність сум незалежних випадкових змінних з однаковим розподілом, що утворюють однорідний марковський ланцюг, апрокснмована авторегресійним процесом з дискретним часом Орнштейна — Уленбека.