2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Маринець В. В.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Деякі підходи побудови наближеного розв’язку узагальненої задачі Гурса для систем визначених квазілінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними з аргументом, що відхиляється

Маринець В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1667–1675

Побудовано і досліджено монотонні та альтернуючі швидкозбіжні двосторонні методи набли­женого інтегрування узагальненої задачі Гурса, доведено існування та єдиність її регулярного розв’язку, теореми про диференціальну нерівність, порівняння, одержано достатні умови існу­вання знакосталих розв’язків вказаної задачі в розглядуваній області.