2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Чой Дж.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Деякi iнтеграли, що включають ℵ -функцiї та полiноми Лагерра

Агарвал Р. П., Чанд М., Чой Дж.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1159-1175

УДК 517.5
Наша мета — встановити деякi новi iнтегральнi формули, що включають $\aleph$ -функцiї, асоцiйованi з полiномами лагеррiвського типу. Також показано, що основнi результати, отриманi у статтi, є загальними. Для цього наведено 18 iнтегральних формул, що включають бiльш простi вiдомi функцiї, наприклад узагальнену гiпергеометричну функцiю $_pF_q$ в досить загальному виглядi.