2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сатур О. Р.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Модель динамічної системи досягнення консенсусу

Сатур О. Р., Харченко Н. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 9. - С. 1271-1283

УДК 517.9 + 316.4
Побудовано математичну модель поширення переконань, які з часом наближаються до стану консенсусу. Для побудови використано теорію динамічних систем конфлікту з притягальною взаємодією. Детально описано поведінку моделі у випадку прийняття бінарних рішень та досліджено поведінку траєкторій у моделі прийняття рішень з багатьма альтернативними позиціями.