2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Очилова Н. К.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Про граничну задачу типу Франкля для рiвняння мiшаного типу, що вироджується

Ісломов Б.І., Очилова Н. К., Садарангані К.С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1347-1359

УДК 517.9
Вивчається задача про існування та єдиність розв'язків для аналога граничної задачі типу Франкля для рівняння параболічно-гіперболічного типу. Єдиність розв'язку доведено за допомогою принципу екстремуму, а його існування - за допомогою методу інтегральних рівнянь.