2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Котов Т. О.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Робастна стабілізація і зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування

Котов Т. О., Мазко О. Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1374-1388

УДК 517.925.51; 681.5.03
Встановлено необхідні й достатні умови існування динамічних регуляторів, що забезпечують задану оцінку зваженого рівня гасіння обмежених збурень і асимптотичну стійкість лінійних дескрипторних систем. Запропоновано алгоритм побудови таких регуляторів у задачах робастної стабілізації й узагальненої $H_\infty$-оптимізації дескрипторних систем із керованими і спостережуваними виходами. Основні обчислювальні процедури алгоритму зводяться до розв'язування лінійних матричних нерівностей при додаткових рангових обмеженнях. Ефективність алгоритму продемонстровано на ілюстративному прикладі дескрипторної системи стабілізації з обмеженими збуреннями.