2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ахмад К. З.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Клас мероморфних функцiй типу Базiлевича, що визначенi диференцiальним оператором

Ариф М., Ахмад К. З., Нур К. І., Орхан Х., Хан Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1389-1404

УДК 517.54
Визначено новий пiдклас мероморфних функцiй типу Базiлевича, що визначенi за допомогою диференцiально- го оператора. Вивчаються деякi цiкавi властивостi, такi як довжина дуги, зростання коефiцiєнтiв та iнтегральнi зображення функцiй iз цього класу.