2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Радченко О. Я.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

Апроксимативні характеристики класів функцій Нікольського – Бєсова $S_{1, θ}^r B(\mathbb{R}^d)$

Радченко О. Я., Янченко С. Я.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 10. - С. 1405-1421

УДК 517.51
Одержано точні за порядком оцінки наближення класів функцій $S^{\boldsymbol{r}}_{1,\theta}B\left(\mathbb{R}^d\right)$ за допомогою цілих функцій експоненціального типу з носіями їхнього перетворення Фур'є у східчастому гіперболічному хресті. Похибку наближення оцінено в метриці простору Лебега $L_q\left(\mathbb{R}^d\right),\; 1 < q \leq \infty.$