2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сявавко М. С.

Публікацій: 5
Стаття (українською)

Узагальнення формули Крамера

Сявавко М. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 5. - С. 662-679

Запропоновано застосування методу параметризована неперервних дробів до розв'язування систем'лінійних алгебраїчних рівнянь за їх формальними степеневими розкладами Ліувілля - Неймана. Побудовано аналог формули Крамера, що може бути застосований і для випадків вироджених, погаиообумовлених та прямокутних матриць.

Стаття (українською)

Перетворення формальних за параметром розкладів розв'язків лінійних диференціальних рівнянь в неперервні $RITZ$-дроби

Рожанківська М. І., Сявавко М. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 679–686

Використано апарат $RITZ$-дроби для покращання збіжності рядів, що зображають формальний розв'язок лінійних диференціальних рівнянь з параметром приграничних або початкових умовах. Встановлено умови існування такого розв'язку при прямуванні параметра цього рівняння до нескінченності. Вивчається також випадок малого параметра.

Стаття (українською)

$J$-дробова регуляризація лінійних некоректних рівнянь

Сявавко М. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1130-1143

На основі апарату неперервних $J$-дробів викладено метод розв'язання лінійних некоректних рівнянь у функціональних просторах. Знайдено мероморфний розв'язок регуляризованих рівнянь. Відмічено випадки зображення розв'язку раціональними функціями.

Стаття (українською)

Континуальный аналог цепных дробей

Сявавко М. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 5. - С. 559—564

Сделана попытка разработать в пространстве интегрируемых функций обобщение понятия ветвящейся цепной дроби с некоторыми ее применениями. Установлено ряд признаков сходимости обобщенной дробиг получившей название интегральной.

Стаття (українською)

Об одном классе уравнений с функциональными производными

Мельничак П. П., Сявавко М. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 6. - С. 836–841