2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Сявавко М. С.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Узагальнення формули Крамера

Сявавко М. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 5. - С. 662-679

Запропоновано застосування методу параметризована неперервних дробів до розв'язування систем'лінійних алгебраїчних рівнянь за їх формальними степеневими розкладами Ліувілля - Неймана. Побудовано аналог формули Крамера, що може бути застосований і для випадків вироджених, погаиообумовлених та прямокутних матриць.

Стаття (українською)

Перетворення формальних за параметром розкладів розв'язків лінійних диференціальних рівнянь в неперервні $RITZ$-дроби

Рожанківська М. І., Сявавко М. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 5. - С. 679–686

Використано апарат $RITZ$-дроби для покращання збіжності рядів, що зображають формальний розв'язок лінійних диференціальних рівнянь з параметром приграничних або початкових умовах. Встановлено умови існування такого розв'язку при прямуванні параметра цього рівняння до нескінченності. Вивчається також випадок малого параметра.

Стаття (українською)

Континуальный аналог цепных дробей

Сявавко М. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 5. - С. 559—564

Сделана попытка разработать в пространстве интегрируемых функций обобщение понятия ветвящейся цепной дроби с некоторыми ее применениями. Установлено ряд признаков сходимости обобщенной дробиг получившей название интегральной.

Стаття (українською)

Об одном классе уравнений с функциональными производными

Мельничак П. П., Сявавко М. С.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 6. - С. 836–841