2018
Том 70
№ 6

Всі номери

Бондар А. В.

Публікацій: 13
Стаття (українською)

Про диференційовність відображень скінченновимірних областей у Банахові простори

Бондар А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 1. - С. 3–11

Відомий критерій Степанова диференційовності (апроксимативної диференційовності) дійсних функцій поширюється на відображення підмножии із $R^n$ у банахові простори, що задовольняють умову гострота Ріффела, зокрема, рефлексивні банахові простори. Для банахових просторів, які не задовольняють умову гостроти Ріффела, цей критерій не вірний.

Стаття (російською)

О дифференциальных свойствах отображений в банахово пространство

Бондарь А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 500–509

Доведено, що умова гостроти Ріффела для банахового простору E є необхідною і достатньою для того, щоб довільна ліпшіцова функція f: [a, b]→E була диференційовною майже всюди на відрізку [a, b]. Встановлено, що у випадку відсутності властивості гостроти більшість (у сенсі категорії) ліпшіцових функцій не мають похідної в жодній точці відрізка [a, b].

Стаття (українською)

О локальных предельных значениях субгармонических и голоморфных функций

Бондар А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1312–1317

We prove theorems of the type of local principle of maximum and theorems on relation between limit sets, useful for studying singular sets.

Стаття (українською)

О псевдоаналитичности непрерывных функций, обладающих σ-консерватизмом углов

Бондар А. В., Лукьянова Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1051–1057

We prove a theorem that a continuous function satisfying the condition $K'_{\sigma}$, which is a generalization of the well-known D. B. Men'shov condition from the theory of analytic functions, is pseudo-analytic.

Стаття (українською)

О псевдоаналитичности непрерывных функций с постоянным σ-растяжением

Бондар А. В., Лукьянова Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 4. - С. 459–465

Доказывается теорема о псевдоаналитичности непрерывных функций, обладающих постоянным σ-растяжением, являющаяся аналогом известных результатов Бора, Радемахсра, Меньшова, Трохимчука об аналитичности функций, обладающих постоянным растяжением.

Стаття (українською)

О некоторых условиях голоморфности в гильбертовых пространствах

Бондар А. В., Романенко В. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 1. - С. 35–45

Получены новые условия (

Стаття (українською)

Об условиях голоморфности липшицевых отображений гильбертовых пространств

Бондар А. В., Романенко В. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 12. - С. 1587–1592

Изучаются локально липшицевы отображения областей бесконечномерных гильбертовых пространств и доказывается теорема о голоморфности таких отображений, удовлетворяю- щих операторным условиям

Стаття (українською)

О производных операторах и услозиях голоморфности отображений гильбертовых пространств

Бондар А. В., Романенко В. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 10. - С. 1322–1327

Для отображений областей бесконечномерных гильбертовых пространств введены понятия производных операторов, получено их параметрическое представление, доказаны критерий совпадения операторов вдоль двух подпространств и одна теорема о голоморфности.

Стаття (українською)

О непрерывных операторно-конформных отображениях

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 3. - С. 314 - 322

Стаття (українською)

О дифференцируемых операторно-конформных отображениях

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 2. - С. 160 - 168

Стаття (українською)

Многомерное обобщение одной теоремы Д. Е. Меньшова  

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 4. - С. 435–443

Стаття (українською)

Обобщение многомерной теоремы Морера  

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 3. - С. 346–352

Стаття (українською)

О множестве особых точек однолистной аналитической функции

Бондар А. В., Діаб Ф. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 2. - С. 147–158