2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Бондар А. В.

Публікацій: 14
Стаття (українською)

Про диференційовність відображень скінченновимірних областей у Банахові простори

Бондар А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 1. - С. 3–11

Відомий критерій Степанова диференційовності (апроксимативної диференційовності) дійсних функцій поширюється на відображення підмножии із $R^n$ у банахові простори, що задовольняють умову гострота Ріффела, зокрема, рефлексивні банахові простори. Для банахових просторів, які не задовольняють умову гостроти Ріффела, цей критерій не вірний.

Стаття (українською)

Про диференційовність відкритих відображень

Бондар А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 12. - С. 1587–1600

Загальновідомі теореми Меньшова і Герінга - Лехто про диференційовність топологічних відображень плоских областей узагальнюються на випадок неперервних відкритих відображень багатовимірних областей.

Стаття (російською)

О дифференциальных свойствах отображений в банахово пространство

Бондарь А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 4. - С. 500–509

Доведено, що умова гостроти Ріффела для банахового простору E є необхідною і достатньою для того, щоб довільна ліпшіцова функція f: [a, b]→E була диференційовною майже всюди на відрізку [a, b]. Встановлено, що у випадку відсутності властивості гостроти більшість (у сенсі категорії) ліпшіцових функцій не мають похідної в жодній точці відрізка [a, b].

Стаття (українською)

О локальных предельных значениях субгармонических и голоморфных функций

Бондар А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1312–1317

We prove theorems of the type of local principle of maximum and theorems on relation between limit sets, useful for studying singular sets.

Стаття (українською)

О псевдоаналитичности непрерывных функций, обладающих σ-консерватизмом углов

Бондар А. В., Лукьянова Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1051–1057

We prove a theorem that a continuous function satisfying the condition $K'_{\sigma}$, which is a generalization of the well-known D. B. Men'shov condition from the theory of analytic functions, is pseudo-analytic.

Стаття (українською)

О псевдоаналитичности непрерывных функций с постоянным σ-растяжением

Бондар А. В., Лукьянова Е. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 4. - С. 459–465

Доказывается теорема о псевдоаналитичности непрерывных функций, обладающих постоянным σ-растяжением, являющаяся аналогом известных результатов Бора, Радемахсра, Меньшова, Трохимчука об аналитичности функций, обладающих постоянным растяжением.

Стаття (українською)

О некоторых условиях голоморфности в гильбертовых пространствах

Бондар А. В., Романенко В. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 1. - С. 35–45

Получены новые условия (

Стаття (українською)

Об условиях голоморфности липшицевых отображений гильбертовых пространств

Бондар А. В., Романенко В. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 12. - С. 1587–1592

Изучаются локально липшицевы отображения областей бесконечномерных гильбертовых пространств и доказывается теорема о голоморфности таких отображений, удовлетворяю- щих операторным условиям

Стаття (українською)

О производных операторах и услозиях голоморфности отображений гильбертовых пространств

Бондар А. В., Романенко В. Ю.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 10. - С. 1322–1327

Для отображений областей бесконечномерных гильбертовых пространств введены понятия производных операторов, получено их параметрическое представление, доказаны критерий совпадения операторов вдоль двух подпространств и одна теорема о голоморфности.

Стаття (українською)

О непрерывных операторно-конформных отображениях

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 3. - С. 314 - 322

Стаття (українською)

О дифференцируемых операторно-конформных отображениях

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 2. - С. 160 - 168

Стаття (українською)

Многомерное обобщение одной теоремы Д. Е. Меньшова  

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 4. - С. 435–443

Стаття (українською)

Обобщение многомерной теоремы Морера  

Бондар А. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 3. - С. 346–352

Стаття (українською)

О множестве особых точек однолистной аналитической функции

Бондар А. В., Діаб Ф. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 2. - С. 147–158