2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Філер З. Ю.

Публікацій: 1
Стаття (українською)

До побудови розв'язку однорідної лінійної системи диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами матричним методом

Філер З. Ю.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 6. - С. 841–844