2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Гірник М. А.

Публікацій: 4
Стаття (російською)

Логарифмы модулей целых функций нигде не плотны в пространстве плюрисубгармонических функций

Гирнык М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 12. - С. 1602 – 1609

Доведено, що множина логарифмів модулів цілих функцій кількох комплексних змінних ніде не щільна у просторі плюрісубгармонічних функцій, оснащеному топологією, що є узагальненням топології рівномірної збіжності на компактах. Вказана топологія породжується метрикою, в якій плюрісубгармонічні функції утворюють повний метричний простір. Таким чином, логарифми модулів цілих функцій є множиною першої категорії за Бером.

Стаття (українською)

Приближение функции, субгармонической в круге, логарифмом модуля аналитической функции

Гірник М. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1080–1083

The result of R. S. Yulmukhametov on approximation of a subhannonic function by the logarithm of the modulus of an analytic function is supplemented with an estimate of the exceptional set in the important case where a disk is considered. We show that this approximation, in a certain sense, cannot be improved.

Стаття (українською)

О дефектах производных целой функции

Гірник М. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 4. - С. 510–513

Стаття (українською)

К обратной задаче теории распределения значений для функций, аналитических в единичном круге

Гірник М. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 1. - С. 32–39