2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шевчик В. В.

Публікацій: 5
Коротке повідомлення (англійською)

Properties of restrictions of the operator of multiplication by a continuous function

Шевчик В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1720–1722

Для оператора $А$ множення на неперервну функцію $a (t)$ в просторі $L_2[0, b] =H,$ дано опис двох множин нескінченновимірних підпросторів нескінченної корозмірності: $I(A) = \{N ⊂ H: A/N$ — ізоморфізм $\}$, $K(A) = \{M ⊂ H: A/M$ — компактне відображення$\}$. Як приклад роз­глянуто питання про безумовну базисність послідовності $\{a(t)e_n(t)\}, $, де ${e_n(t)}$ — ортонормована послідовність в $L_2[0,b]$.

Коротке повідомлення (російською)

Строгие квазидополнения и операторы плотного вложения

Шевчик В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 789–792

Квазідоповнення $М$ підпростору $N$ банаховою простору $X$ називається строгим, якщо $М$ не містить нескінченновимірного підпростору $M_1$ такого, що лінійний многовид $N + M_1$ — замк­нутий. Доведено, що якщо $X$ сепарабельний, то $N$ завжди має строге квазідоповнення. Роз­глянуто властивості звужень операторів щільного вкладення на нескінченновимірні замкнені підпростори простору, в якому він означений.

Стаття (українською)

Действие оператора с незамкнутой областью значений на ортонормированных базисах в гильбертовом пространстве

Шевчик В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 10. - С. 1403–1407

Изучается вопрос о преобразовании ортонормированных базисов при действии линейного ограниченного оператора

Стаття (українською)

Функциональные уравнения со сдвигом в пространствах аналитических функций в полуплоскости

Шевчик В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 5. - С. 661—666

Стаття (українською)

О спектре общего сингуляшюго оператора  

Шевчик В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 3. - С. 423–426