2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нетесова Т. М.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Об одной нелокальной задаче со свободной границей

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Нетесова Т. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 7. - С. 908-918

Досліджено теоретико-групові властивості нелокально! задачі з вільною межею для квазіліній- ного параболічного рівняння, що вироджується. Встановлено умови її інваріантної розв'язності, здійснено редукцію і одержано точний автомодельний розв'язок.

Коротке повідомлення (російською)

Групповой анализ краевых задач математической физики

Нетесова Т. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 1. - С. 140–144

Отримані умови інваріантності та інваріантної розв'язності крайових задач математичної фізики.

Стаття (українською)

Инвариантные решения одного квазилинейного уравнения  

Березовський А. А., Нетесова Т. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 4. - С. 509–513