2018
Том 70
№ 11

Всі номери

Герус О. Ф.

Публікацій: 6
Стаття (українською)

Про гіперголоморфні функції просторової змінної

Герус О. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 4. - С. 459-465

Для кватернионно дифференцируемых функций пространственной переменной доказана теорема об интеграле по замкнутой поверхности, являющаяся аналогом теоремы Коши из комплексного анализа.

Коротке повідомлення (українською)

Оцінка модуля неперервності кватерніонного сингулярного інтеграла Коші

Герус О. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2010. - 62, № 10. - С. 1428–1435

Установлена верхняя оценка модуля непрерывности кватериионного сингулярного интеграла Коши через модуль непрерывности подынтегральной функции и метрическую харак теристику кривой.

Стаття (російською)

Оценки модуля интеграла типа Коши и его производных

Герус О. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 6. - С. 732–743

Отримано оцінки модуля інтеграла типу Коші та його похідних в області, обмеженій замкненою жордановою спрямлюваною кривою, через контурні модулі гладкості підінтегральної функції та метричну характеристику кривої.

Стаття (російською)

О модуле непрерывности телесных производных интеграла типа Коши

Герус О. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 4. - С. 476–484

Встановлено достатні умови існування тілесних похідних неперервного продовження інтеграла типу Коші на замикання області та отримано оцінку їх модулів неперервності. Доведено справедливість формули Ньютона-Лейбніца на деяких класах жорданових спрямлюваних кривих.

Стаття (українською)

Некоторые оценки модулей гладкости интегралов типа Коши  

Герус О. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 5. - С. 594–601

Стаття (українською)

Конечноразностные гладкости интегралов типа Коши

Герус О. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 5. - С. 642–646