2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Остапенко В. В.

Публікацій: 8
Коротке повідомлення (українською)

Розв'язок локально скінчепної системи лінійних нерівностей зі структурою графа

Остапенко В. В., Фінін Г. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 4. - С. 568-571

Запропоновано cnoci6 розв'язання локально скінченної системи лінійних нерівностей, що виникає при розв'язанні задач управління ресурсом в сітках з узагальненим законом Юрхгофа. Наведено критерий, коли система неровностей має структуру графа.

Стаття (російською)

Методы исключения неизвестных из систем линейных неравенств и их приложения

Остапенко В. В., Финин Г. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 50-56

Вивчаються методи вилучення одного невідомого або групи невідомих із системи лінійних нерівностей. Обгрунтування цих методів проводиться на основі теореми Хеллі. Методи застосовуються для обчислення течій у мережах із узагальненим принципом збереження.

Стаття (російською)

К вопросу о непрерывности многозначных отображений

Остапенко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1519–1525

Розглядається питання напівнеперервності зверху і знизу об'єднання та перерізу родини многозначних відображень. Одержані нові умови напівнеперервності знизу перерізу родини напівнеперервних знизу відображень.

Стаття (російською)

Матричная выпуклость

Остапенко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 64–69

Узагальнюється поняття опуклих множин. При означенні звичайної опуклості використовуються суми добутків числа на вектор. У даному узагальненні роль чисел грають матриці, звідки й виникає назва — матрична опуклість.

Стаття (українською)

H-выпуклые множества и интегрирование многозначных отображений

Остапенко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 5. - С. 588–592

Некоторые свойства

Стаття (українською)

Об одном условии почти выпуклости

Остапенко В. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 2. - С. 169—172

Рассматриваются множества в общем случае не выпуклые, но удовлетворяющие одному условию выпуклости. Изучен ряд свойств этих множеств. Потребность в исследовании подобных множеств возникла в теории дифференциальных игр.

Стаття (українською)

Топологические нильгруппы матриц

Козерацкая Л. Н., Остапенко В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 2. - С. 175 - 178

Стаття (українською)

Линейные топологические N-группы  

Остапенко В. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1978. - 30, № 3. - С. 400– 403