2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деркач В. А.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Об индефинитной интерполяционной задаче Шура - Неванлинны - Пика

Деркач В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 10. - С. 1299-1315

Інтерполяційна задача Шура - Неваплінни - Піка, яка розглядається в класі узагальнених функцій Шура, зводиться до задачі розширення деякого ізометричного оператора $V$, що діє у просторі Понтрягіиа. Опис розв'язків задачі базується па теорії М. Г. Крейна резольвентно! матриці.

Стаття (українською)

Об обобщенных резольвентах эрмитовых операторов в пространстве Крейна

Деркач В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 9. - С. 1134–1147

Various classes of extensions and generalized resolvents of an Hermite operator acting in the Krein space are described in terms of abstract boundary conditions.

Стаття (українською)

Обратная задача теории характеристических оператор-функции неограниченных операторных узлов в пространстве  

Арлинський Ю. М., Деркач В. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 2. - С. 115–122