2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Тамразов П. М.

Публікацій: 18
Ювілейна дата (українською)

Юрій Юрійович Трохимчук (до 80-річчя від дня народження)

Березанський Ю. М., Боярський Б., Горбачук М. Л., Зелінський Ю. Б., Копилов А. П., Королюк В. С., Луковський І. О., Митропольський Ю. О., Портенко М. І., Решетняк Ю. Г., Самойленко А. М., Скороход А. В., Тамразов П. М., Шарко В. В., Шевчук І. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 701 – 703

Ювілейна дата (українською)

До 90-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського

Березанський Ю. М., Горбачук М. Л., Королюк В. С., Кошляков В. М., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Самойленко Юл. І., Степанець О. І., Тамразов П. М., Трохимчук Ю. Ю., Шарко В. В., Шарковський О. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 2. - С. 147–151

Ця стаття присвячується Почесному директору Інституту математики HAH України, академіку HAH України i Російської AH Юрію Олексійовичу Митропольському з нагоди його дев'яносторічного ювілею. Саме видатному вченому Ю. О. Митропольському належать піонерські роботи по створенню і розробці методів дослідження нелінійних коливань систем з повільно змінними амплітудою і фазою, які зараз загальновідомі як метод Крилова - Боголюбова - Митропольського і теорія Митропольського для дослідження нелінійних коливальних систем. З нагоди дев'яносторіччя Юрія Олексійовича Митропольського варто знову повернутися до головних етапів життя цієї видатної людини і згадати його славний життєвий шлях і ті великі випробування і складнощі, що ставали перед ним.

Стаття (українською)

Парные произведения моду лей семейств кривых на римановом листе мебиуса

Охрименко С. А., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 1. - С. 110–116

We investigate pairwise products of moduli of families of curves on a Riemannian Möbius strip and obtain estimates for these products. As one of the factors, we consider the modulus of a family of arcs from a broad class of families of this sort (for each of these families, we determine the modulus and extremal metric).

Стаття (російською)

Контурно-телесные свойства тонко гипогармонических функций

Сарана A. A., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1114–1125

Доведемо контурні тверде теореми для дрібно гипогармоничних функцій, визначених в дрібно відкритих множинах комплексної площині.

Ювілейна дата (українською)

Вячеслав Олексійович Добровольський (до сімдесятип'ятиріччя від дня народження)

Боголюбов А. М., Валєєв К. Г., Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1409

Коротке повідомлення (українською)

Пам'яті Валентина Анатолійовича Зморовича

Барановський Ф. Т., Березанський Ю. М., Булдигін В. В., Далецький Ю. Л., Дзядик В. К., Добровольский В. О., Лозовик В. Г., Митропольський Ю. О., Самойленко А. М., Скрипник І. В., Тамразов П. М., Яремчук Ф. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 8. - С. 1110–1111

Стаття (українською)

On subharmonic extension and extension in the Hardy-Orlicz classes

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 8. - С. 1129–1139

The paper contains a generalization of certain previous results on subharmonic extension of functions and on extension of functions in the Hardy - Orlicz classes. We give unified proofs of these results.

Стаття (українською)

Продолжение функций до плюрисубгармонических в топологическом векторном пространстве

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 11. - С. 1443–1449

Пусть $D$ — открытое множество в комплексном векторном отделимом топологическом пространстве, а $E$ — локально плюриполярное подмножество $D$. В предыдущих работах автора сформулированы и частично доказаны результаты о продолжении функции $u:\;D\backslash E \rightarrow [-\infty,\;+\infty]$ до функции, плюрисубгармонической в $D$. Данная работа посвящена завершению доказательства упомянутых результатов.

Стаття (українською)

Устранение особенностей субгармонических, плюрисубгармонических функций и их обобщений

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 6. - С. 683–694

Доказывается, что бесконечная локально конечная простая группа с условием минимальности для 2-подгрупп, обладающая элементарной абелевой 2-подгруппой, централизатор которой содержит отличную от единицы инвариантную 2'-подгруппу, изоморфна группе Шевалле или ее скрученному аналогу над подходящим локально конечным полем нечетной характеристики,

Стаття (українською)

Многомерные контурно-телесные теоремы

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 5. - С. 610-619

Доказываются контурно-телесные теоремы для голоморфных функций и отображений $f: G \rightarrow \mathbb{C}^n$, заданных в открытых множествах $G \subset \mathbb{C}^n$.

Стаття (українською)

Усиленные контурно-телесные теоремы для субгармонических функций

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 2. - С. 210-219

Дается усиление контурно-телесных теорем для субгармонических функций комплексного переменного, полученных автором ранее.

Стаття (українською)

Контурно-телесные теоремы для мероморфных функций с учетом нулей и неоднолистности

Алиев Т. Г., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 6. - С. 683–690

Обобщены и усилены некоторые контурно-телесные теоремы. Обобщение заключается в том, что вместо голоморфных функций рассматриваются мероморфные. Усиление состоит в учете нулей функции и в более полном учете ее поведения вблизи отмеченной точки и на бесконечности.

Стаття (українською)

Квазисубгармонические функции и стирание особенностей

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 5. - С. 629–634

Дано обобщение и усиление теоремы Брело о стираемости множества $E \subset \mathbb{R}^n,\, n \geq 2,$ нулевой емкости, содержащегося и замкнутого в открытом множестве $D \subset \mathbb{R}^n,$ для ограниченных сверху субгармонических функций. Полностью снято условие замкнутости $E$ в $D$, для чего на некотором классе $\mathfrak{B}^n$ множеств, не обязательно открытых, введено понятие квазисубгармонической функции, обобщающее понятие субгармонической функции. Показано также, что для измеримого по емкости множества $E \subset D$ равенство нулю его емкости необходимо и достаточно, чтобы $E \subset D \in \mathfrak{B}^n$ и всякая ограниченная сверху квазисубгармоническая на $D \subset E$ функция продолжалась субгармонически на $D$.

Стаття (українською)

Липшицевы функции в усиленной контурно-телесной задаче и продолжение производной на границу

Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 3. - С. 336–341

Для липшицевых функций, голоморфных в открытом множестве комплексной плоскости, установлен усиленный контурно-телесный результат и дано его приложение к обобщению теоремы автора о продолжении на границу открытого множества производной функции, голоморфной в этом множестве.

Стаття (українською)

Исследования В. А. Зморовича в области геометрической теории функций

Гудзь Л. А., Митропольський Ю. О., Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1979. - 31, № 6. - С. 756–760

Стаття (українською)

Контурна обернена задача наближення функцій для компактів додатної місткості

Горбачук В. І., Тамразов П. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1972. - 24, № 2. - С. 147—161

Розглядаються компакти комплексної площини, кожна непорожня порція яких має додатну логарифмічну місткість, і на такі компакти переноситься частина результатів з обернених теорем наближення функцій в комплексній площині, одержаних М. А. Лебедєвим і П. М. Тамразовим (Изв. АН СССР, сер. матем., т. 34, № 6, 1970, 1340—1390). Вивчаються компакти, які не розбивають площини, і розглядається наближення многочленами. За відомою швидкістю наближення многочленами функції $f(z)$, заданої на межі компакта $B$, одержана оцінка контурного модуля неперервності цієї функції.

Стаття (українською)

Об угловом смещении границы в одном классе однолистных конформных отображений

Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1970. - 22, № 4. - С. 563–566

Стаття (українською)

О структуре множества решений дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом

Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 1. - С. 123–128