2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ліман Ф. Н.

Публікацій: 6
Стаття (російською)

О норме разложимых подгрупп в непериодических группах

Лиман Ф. Н., Лукашова Т. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 12. - С. 1679-1689

Розглядаються взаємозв’язки мiж властивостями неперiодичнихгр уп та їхнор м розкладнихпiдгр уп. Зокрема, дослiджено вплив обмежень, якi задовольняє норма розкладнихпiдгр уп, на властивостi самої групи за умови, що така норма недедекiндова. Описано будову неперiодичнихлок ально нiльпотентнихгр уп, у якихвк азана норма є недедекiндовою. Окрiм того, встановлено деякi зв’язки мiж нормою абелевихнециклiчнихт а нормою розкладних пiдгруп.

Стаття (російською)

О бесконечных группах, нециклическая норма ко торых имеет конечный индекс

Лиман Ф. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 678–684

Вивчаються групи, в яких перетин нормадізаторів вcix нециклічних груп (нециклічна норма) має скінчений індекс. Доведено, що нескінченна нециклічна группа скінченна над центром, а її нециклічна норма — дедекіндова група, якщо ця норма локально ступінчата i має в гpyni скінченний індекс.

Стаття (українською)

О группах, все бесконечные абелевы pd-подгруппы которых нормальны

Ліман Ф. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 6. - С. 796–800

Изучаются группы, в которых нормальны все бесконечные абелевы

Стаття (українською)

О группах, все абелевы нециклические pd-подгруппы которых нормальны

Ліман Ф. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 7-8. - С. 974–980

Изучаются группы, в которых нормальны все абелевы нециклические $pd$-подгруппы для некоторого простого числа $p$ при условии существования таких подгрупп в группе ($pd\overline{HA}$-группы). Получены необходимые и достаточные условия принадлежности группы, классу $pd\overline{HA}$-груш. Устанавливаются связи класса $pd\overline{HA}$-групп с классом групп, у которых нормальны все абелевы нециклические подгруппы, и классом групп, в которых нормальны все $pd$-подгруппы.

Стаття (українською)

Непериодические группы, все разложимые pd-подгруппы которых нормальны

Ліман Ф. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 3. - С. 330-335

Описаны непериодические группы, все разложимые

Стаття (українською)

Группы, все разложимые подгруппы которых ивариантны

Ліман Ф. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1970. - 22, № 6. - С. 725—733

В работе изучаются неабелевы группы, все разложимые подгруппы которых инвариантны (