2018
Том 70
№ 1

Всі номери

Лигун А. О.

Публікацій: 14
Стаття (російською)

Точные константы в неравенствах типа Джексона для $L_2$-аппроксимации на прямой

Доронин В. Г., Лигун А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 1. - С. 92-98

Проведено дослідження точних констант у нерівностях типу Джексона у просторі $L_2$ для наближення функцій на прямій підпростором цілих функцій експоненціального типу.

Стаття (російською)

Точные константы в неравенствах типа Джексона для $L_2$-аппроксимации на прямой

Доронин В. Г., Лигун А. А., Сердюк А. С., Шидлич А. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 1. - С. 92-98

Проведено дослідження точних констант у нерівностях типу Джексона у просторі $L_2$ для наближення функцій на прямій підпростором цілих функцій експоненціального типу.

Стаття (російською)

О неравенствах типа Джексона для функций, заданных на сфере

Бабенко В. Ф., Доронин В. Г., Лигун А. А., Шумейко А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 3. - С. 291–304

Отримано точні оцінки наближення в метриках $C$ i $L_2$ функцій, заданих на сфері, лінійними методами підсумовування рядів Фур'є за сферичними гармоніками у випадку, коли диференційовні і різницеві властивості функцій визначаються у просторі $L_2$.

Стаття (російською)

Восстановление функции по информации о ее значениях в узлах треугольной сетки, основанное на пополнении данных

Лигун А. А., Шумейко А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 332-341

Розглянуто один метод бінарного поповнення двовимірних даних — за інформацією про поверхню за трикутною решіткою будується неперервна полігональна поверхня за більш густою (ніж задана) решіткою. Отримано величину похибки, норму методу, вивчено його властивості.

Стаття (російською)

Об экстремальных задачах на классах функций, определяемых интегральными модулями непрерывности

Лигун А. А., Черная Е. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 11. - С. 1499–1503

Одержано оцінки знизу розв'язків деяких екстремальних задач на класах функцій W rH 1 ω з інтегральним модулем неперервності ω(t). Деякі з цих оцінок ми вважаємо точними.

Стаття (російською)

Об одной задаче минимизации площади

Лигун А. А., Шумейко А. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 927–936

Досліджується задача про асимптотично оптимальне розташування кіл однакового радіуса при мінімізації площини фігури, обмеженої даною кривою, та зв'язного об'єднання цих кіл.

Стаття (українською)

Точная константа в неравенстве Джексона в пространстве L2

Доронін В. Г., Лигун А. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 9. - С. 1261–1265

Exact constants in inequalities of Jackson type with the second-order modulus of continuity are studied for trigonometric polynomial approximation of differentiable periodic functions in the space

Стаття (українською)

Двойственность для L-сплайнов

Дронов С. Г., Лигун А. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 6. - С. 776-778

Доказано двойственное соотношение для интерполяционных

Стаття (українською)

Об асимптотически наилучших квадратурных формулах на классах дифференцируемых функций

Лигун А. О., Сторчай В. Ф.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 1. - С. 94—98

Находятся асимптотически наилучшие весовые с положительным на [0,1] весом квадратурные формулы, порожденные интерполяционными локальными эрмитовыми сплайнами (точные на локальных эрмитовых сплайнах) на классах

Стаття (українською)

О приближении дифференцируемых периодических функций локальными сплайнами минимального дефекта

Лигун А. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 5. - С. 691—693

Стаття (українською)

Об оценке погрешности сплайн-интерполяции в интегральной метрике

Корнейчук Н. П., Лигун А. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 3. - С. 391–394

Стаття (українською)

О наилучшем выборе узлов при приближении функций локальными эрмитовыми сплайнами

Лигун А. О., Сторчай В. Ф.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 6. - С. 824–830

Стаття (українською)

Об одном свойстве интерполяционных сплайн-функций

Лигун А. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 4. - С. 507–514

Стаття (українською)

О приближении периодических функций сплайнами минимального дефекта

Лигун А. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 3. - С. 388 – 392