2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бєлоколос Є. Д.

Публікацій: 3
Стаття (англійською)

Інтегровна надпровідність і рівняння Річардсона

Бєлоколос Є. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 3. - С. 314–326

Для інтегровної узагальненої моделі надпровідності досліджено розв'язання рівнянь Річардсона для спектра моделі. У випадку вузької зони розв'язок подано в термінах узагальнених поліномів Лагерра та Якобі. В асимптотичному випадку, коли рівняння Річардсона трансформуються в інтегральне сингулярне рівняння, з'ясовано властивості контура інтегрування та розраховано спектральну щільність. Розглянуто умови появи щілин у спектрі.

Стаття (українською)

Кінетичні рівняння та інтегровні Гамільтонові системи

Бєлоколос Є. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 6. - С. 731–741

Наведено огляд взаємозв'язків між кінетичними рівняннями та інтегровними системами. Обговорено загальне походження спеціальних класів розв'язків кінетичного рівняння Больцмана для максвеллівських частинок i спеціальних розв'язків інтегровних еволюційних рівнянь. Розглянуто термодинамічну границю та солітонне кінетичне рівняння для інтегровного рівняння Кортевега-де Фріза. Обговорено існування розпадних i вироджених законів дисперсії та виникнення додаткових інтегралів руху для взаємодіючих хвиль.

Стаття (українською)

Связь между гладкостью потенциала и размерами лакун в предельном спектре оператора Шредингера

Бєлоколос Є. Д., Першко И. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 5. - С. 648—653