2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Семко М. М.

Публікацій: 18
Стаття (українською)

Про деякі узагальнення наближено нормальних підгруп

Пискун М. М., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 10. - С. 1381-1395

Подгруппа $H$ группы $G$ называется почти полициклически приближенной к нормальной (в $G$), если $H$ содержит нормальную в $H^G$ подгруппу $L$, для которой фактор-группа $H^G /L$ будет почти полициклической. Группа $G$ называется анти $PC$-группой, если каждая ее подгруппа, не являющаяся почти полициклической, будет почти полициклически приближенной к нормальной. В работе изучается строение минимаксных анти $PC$-групп.

Стаття (російською)

О применении некоторых понятий теории колец для изучения влияния систем подгрупп группы

Пискун М. М., Семко Н. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 657–668

Вивчаються групи, у яких система Lnon-nn(G) всіх підгруп, що не є наближено нормальними, має вимірність Крулля. Підгрупа H групи G називається наближено нормальною, якщо H має скінченний індекс у своєму нормальному замиканні.

Стаття (російською)

О классах Шура для модулей над групповыми кольцами

Семко Н. Н., Чупордя В. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 9. - С. 1261–1268

Розглянуто питання про взаємний зв'язок між фактор-модулем $A / C_A(G)$ та підмодулем $A(\omega RG)$, де $G$ — група, $R$ — кільце, $A$ — $RG$-модуль. $C_A (G)$ можна розглядати як аналог центра групи, а підмодуль $A(\omega RG)$ — як аналог комутанта групи.

Стаття (російською)

Группы со слабым условием максимальности для ненильпотентных подгрупп

Курдаченко Л. А., Семко Н. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 8. - С. 1068–1083

Група $G$ задовольняє слабку умову максимальної для ненільпотентних підгруп або, скорочено, умову Wmax-(non-nil), якщо $G$ не має таких нескінченних зростаючих ланцюжків $\{H_n | n \in N\}$ ненільпотентних підгруп, що індекси $|H_{n+i} :\; H_n |$ є нескінченними для кожного $n \in N$. У даній роботі вивчається будова гіперцентральних груп, які задовольняють слабку умову максимальності для ненільпотентних підгруп.

Стаття (українською)

Группы с почти нормальными подгруппами бесконечного ранга

Кучменко С. Н., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 4. - С. 514–532

Вивчаються класи груп, у яких підгрупи деяких нескінченних рангів майже нормальні.

Стаття (українською)

Будова локально ступінчастих УЩН [ )-груп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 383–388

Вводиться поняття УЩН[ )-групи — такої групи $G$, у якій для будь-якої пари підгруп $A$ та. В таких, що $A$—власна немаксимальиа підгрупа з $B$, існує нормальна підгрупа $N$ із $G$ і $A ≤ N < B$. Одержано 15 типів нільпотеитиих недедекіндових та 9 типів ненільпотентних локально ступінчастих груп такого роду.

Стаття (українською)

Будова локально ступінчастих УЩН ( ]-груп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 11. - С. 1532–1536

Внодиться поняті я УЩН ( ] групи—такої групи $G$, у якої для будь-якої гіари підгруп $A$ та $B$ таких, що $A$ —власна немаксимальна підгрупа з $B$, існує нормальна підгрупа $N$ із $G$ і $A < N ≤ B$. Одержано 13 типів недедекіндоних нільпотентних та 9 типів ненільпотентних локально ступінчастих груп такого роду.

Стаття (українською)

Про будову УЩН [ ]-груп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 9. - С. 1250–1261

Описані нільпотентні недедекіндові УЩН [ ] -групи.

Стаття (українською)

Про будову УЩН[]-груп з елементарним комутантом рангу два

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1396–1403

Описані деякі УЩН[ ]-групи порядку p n з елементарним комутантом рангу два.

Коротке повідомлення (українською)

Будова одного класу груп з умовами щільності нормальності для підгруп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 8. - С. 1148–1151

Конструктивно описані локально ступінчасті групи G, у яких для будь-якої пари підгруп A and B such that A таких, що A, існує нормальна підгрупа N із G і A≦N≦B.

Стаття (українською)

Будова локально ступінчастих ненільпотентиих УЩН [ ]-груп

Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 6. - С. 789–798

Доведено теорему, яка конструктивно описує локально ступінчасті ненільпотентні УЩН[ ]-групи.

Стаття (українською)

Про групи, близькі до метациклічних

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 782-790

Вивчаються групи, за будовою близькі до метациклічиих, які мають важливе значення при дослідженні груп з нормальними підгрупами.

Стаття (українською)

Группы с плотной системой бесконечных почти нормальных подгрупп

Кузенний М. Ф., Курдаченко Л. А., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 7-8. - С. 969–973

Конструктивно описаны локально почти разрешимые группы с плотной системой бесконечных почти нормальных подгрупп.

Стаття (українською)

О метагамильтоновых группах с элементарным коммутантом ранга два

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 2. - С. 168–175

Изучается строение периодических метагамильтоновых групп с элементарным коммутантом ранга два, содержащих дополняемые подгруппы Миллера — Морено. Доказано, что существует четыре типа таких групп.

Стаття (українською)

Строение периодических метабелевых метагамильтоновых групп с элементарным коммутантом ранга два

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 6. - С. 743-750

Дано конструктивное описание строения подкласса класса периодических метабелевых метагамильтоновых групп с элементарным коммутантом ранга два (

Стаття (українською)

О группах с инвариантными бесконечными неабелевыми подгруппами

Кузенний М. Ф., Левищенко С. С., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 3. - С. 314-321

Получено конструктивное описание неметагамильтоновых черниковских $p$-групп, у которых инвариантны все бесконечные неабелевы подгруппы ($\overline{IH}$-групп). Оказалось, что существует восемь типов таких групп.

Стаття (українською)

Строение периодических метабелевых метагамильтоновых групп с неэлементарным коммутантом

Кузенний М. Ф., Семко М. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 2. - С. 180-185

Дано конструктивное описание строения периодических метабелевых метагамильтоновых групп с неэлементарным коммутантом. Показано, что существует четыре типа таких групп.

Стаття (українською)

Некоторые виды неабелевых групп с заданной системой инвариантных бесконечных абелевых подгрупп

Семко М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1981. - 33, № 2. - С. 270–273