Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday)

 • A. Vict. Antoniouk
 • Yu. M. Berezansky
 • О. A. Boichuk
 • V. Ya. Gutlyanskii
 • V. S. Korolyuk
 • A. N. Kochubei
 • R. M. Kushnir
 • I. O. Lukovsky
 • V. L. Makarov
 • V. O. Marchenko
 • A. G. Nikitin
 • I. O. Parasyuk
 • L. A. Pastur
 • N. A. Perestyuk
 • N. I. Portenko
 • M. I. Ronto
 • V. I. Tkachenko
 • S. I. Trofimchuk
 • E. Ya. Khruslov Физ.-техн. ин-т низких температур НАН Украины, Харьков
 • O. M. Sharkovsky
Published
25.01.2018
How to Cite
AntonioukA. V., BerezanskyY. M., BoichukО. A., GutlyanskiiV. Y., KorolyukV. S., KochubeiA. N., KushnirR. M., LukovskyI. O., MakarovV. L., MarchenkoV. O., NikitinA. G., ParasyukI. O., PasturL. A., PerestyukN. A., PortenkoN. I., RontoM. I., TkachenkoV. I., TrofimchukS. I., KhruslovE. Y., and SharkovskyO. M. “Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on His 80th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 70, no. 1, Jan. 2018, pp. 3-6, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1538.
Section
Anniversaries